•  
  •  
  • Home
  • /Про вечерник

Про вечерник

Вечерник є місцем проведення загальних зустрічей спільноти і об’єднує учасників спільноти по територіальному принципу або відповідно до зацікавлень. Зустрічі загальних вечерників є відкритими. Учасником загального вечерника може бути будь-яка людина, яка не порушує встановлених у вечернику правил. Членом вечерника може бути лише член спільноти, котрий набуває своє членство у вечернику після написання заяви-прохання відповідного зразка (на ім’я лідера спільноти), погодження з лідером вечерника і затвердження лідером спільноти.

Вечерник може бути або загального спрямування або мати окреме покликання (наприклад, вечерник для подружніх пар, молодіжний вечерник), яке відображається у діяльності вечерника і тих темах, які розглядаються на його зустрічах. В межах загальних вечерників відбувається формація відповідно до 1, 2 і 3 ступенів Формаційної Школи.

Вечерник виникає на основі відповідного розпорядження лідера спільноти.

Кожен вечерник може мати покровителя, девіз, емблему, гімн,… (всі ці елементи розробляються лідером і радою вечерника, розглядаються на раді спільноти і затверджуються лідером спільноти). Відповідальним за діяльність і розвиток вечерника є лідер вечерника, який призначається лідером спільноти (на основі заяви-прохання) після розгляду його кандидатури на раді спільноти. Лідер вечерника входить в пасторально-формаційну і загальну раду спільноти. Лідер вечерника очолює раду вечерника (дорадчий орган вечерника), в яку входять всі відповідальні за служіння і аніматори малих груп ділення; вона проводить свої зустрічі не рідше 1 разу на два місяці, а саме кожен перший тиждень вересня, листопада, січня, березня, травня, липня. Якщо малих групок у вечернику є багато (більше 6), то може бути створена (за рішенням лідера вечерника) пасторальна рада вечерника (що включає всіх аніматорів малих груп вечерника); вона проводить свої зустрічі того самого тижня, що й рада вечерника.

Кожен вечерник функціонує на основі відповідного Положення, а кожен служитель цього підрозділу діє на підставі відповідної інструкції для служителів. Ці документи розробляються лідером і радою вечерника, розглядаються на раді спільноти та затверджуються лідером спільноти. В результаті вечерник отримує посвідчення про реєстрацію в спільноті.

Кожного семестру вечерник подає пасторальний, діяльнісний і фінансовий звіт, а також формує план-розклад діяльності і кошторис, регулярно заповнює сегмент сайту спільноти, який виділений цьому вечернику. За належне виконання цих завдань відповідальність несе лідер вечерника. Він може делегувати свої повноваження у цій сфері

Вечерник діє відповідно до розробленого плану діяльності (план-розклад). Відповідальним за розробку цього плану є лідер і рада вечерника. План діяльності має бути узгоджений з модераторами, розглянутий на раді спільноти і затверджений лідером спільноти.

Кожного року вечерник має провести внутрішні реколекції-відпочинок