•  
  •  
  • Home
  • /Управлінська структура

Управлінська структура

Управлінська структура спільноти покликана забезпечити належне функціонування і розвиток як спільноти загалом, так і окремих її структурних елементів зокрема.  Керівництво спільнотою здійснюється через систему лідерів і рад. Ради мають загалом дорадчі функції. Лідерам всіх структурних елементів належить право вето в  межах своєї компетенції. Вето може бути подолане рішенням лідера вищої інстанції.
                   Загальне керівництво спільнотою здійснює лідер спільноти з допомогою пасторально-формаційної і діяльно-місійної ради спільноти, які разом утворюють раду спільноти. Лідер спільноти приймає рішення про створення чи ліквідацію усіх структурних елементів спільноти, а також про призначення чи відкликання їх керівників та заступників (за відповідним поданням модераторів чи лідерів вечерників). Лідеру спільноти належить право робити винятки з загальних правил, які діють у спільноті при наявності обгрунтованих причин.
                    До пасторально-формаційної ради належать лідери всіх вечерників, а також модератори з питань євангелізації дорослих, молодіжної євангелізації, пастерського служіння, молитовного служіння, комунікації і координації.
До діяльно-місійної ради належать модератори всіх підрозділів (за винятком названих вище).
До фінансової ради (яка є радою підрозділу фінансів і порядку) входять всі керівники Проектів, які діють у спільноті.

                   Ради всіх рівнів у спільноті проводять свої зустрічі не рідше 1 разу на два місяці.