•  
  •  
  • Home
  • /Пасторальні принципи спільноти (Розгорнуті цінності спільноти та загальні принципи духовного ведення)

Пасторальні принципи спільноти (Розгорнуті цінності спільноти та загальні принципи духовного ведення)

1. Життя Таїнствами.

а) Спільнота заохочує до відвідування Літургії не тільки в неділі і свята, що є обов’язком кожного християнина, але й до більш активної участі в Ній (хоча б ще один раз на тиждень). Похвали гідним є, коли хтось бере кожен день активну участь у Божественній Літургії.

б) Спільнота наполегливо заохочує, щоб на кожній Літургії учасники спільноти були в стані освячуючої Божої ласки та приймали Тіло і Кров Христа.

в) Спільнота заохочує сповідатися настільки часто, наскільки це є потрібно кожній окремій людині, тобто якнайшвидше після втрати освячуючої Божої ласки через важкий гріх. Спільнота вважає доцільним, щоб Сповідь була не рідше, як один раз на місяць.

2. Молитовне життя

а) Основною формою індивідуального молитовного життя у спільноті є щоденна особиста молитва із роздумами над Божим Словом. Середня тривалість молитви : 30 хв.— 1 год.

б) Основною формою спільнотного молитовного життя є щотижнева молитва прославлення тривалістю: 30 хв.— 1 год.

в) Основною формою індивідуальної молитви за спільноту є щоденна заступницька молитва з використанням спільнотного молитовника.

г) Основними способом молитви за потреби людей у спільноті є: молитовна підтримка групки, щомісячна коротка заступницька молитва і щотижнева довга заступницька молитва.

д) Спільнота заохочує до ранішніх і вечірніх молитв у встановлений Церквою спосіб.

е) Спільнота заохочує до проведення спільних сімейних щоденних молитв.

є) Спільнота заохочує до практикування різних форм молитв, особливо молитви на вервиці і молитви ТЕЗЕ.

ж) Раз на місяць спільнота заохочує всіх учасників до спільної Літургії.

3) Життя Словом

а) Спільнота заохочує до щоденного читання і розважання над Словом Божим тривалістю не менше 15 хвилин.

б) Спільнота дбає, щоб спільнотні навчання мали Біблійну основу, в усьому опиралися на Боже Слово та навчання Католицької Церкви.

в) Спільнота запрошує до того, щоб один раз на місяць в малих групах ділення проводилося спільне вивчення Святого Письма, ділення Словом, пошук шляхів впровадження Його у своє життя (а також взаємна звітність за реалізацію цього завдання).

4) Спільнотне життя

а) Основними зустрічами спільноти є щотижнева загальна зустріч і щотижнева зустріч в малих групах ділення. Орієнтовний формат загальної зустрічі: навчання, молитва прославлення, свідчення, заступницькі молитви. Основою зустрічей в малих групках є ділення життям. Кожен член спільноти зобов’язаний відвідувати ці зустрічі.

б) Спільнота заохочує учасників зустрічей до відповідального спільнотного життя, тобто до того, щоб стати членом спільноти (після виконання необхідних умов), взявши на себе відповідні зобов’язання.

в) Спільнота заохочує всіх до активного служіння в спільноті, до спільного проведення часу, до того, щоб запрошувати один одного в гості, а також до спільного активного відпочинку.

г) Спільнота проголошує важливість і намагається втілити в життя євангельське ставлення один до одного, котре б відповідало звертанню брат(сестра).

5) Служіння

а) Спільнота проповідує важливість активного християнського життя, зокрема через служіння.

б) Кожен член спільноти зобов’язаний брати участь у якомусь служінні.

в) Основним служінням спільноти є євангелізація, котру здійснюємо найперше через курс «РУАХ», а також поширення Нової Культури (Культури Життя).

г) Спільнота заохочує до ініціативності всіх учасників спільноти, котра б мала проявлятися у створенні нових служінь і реорганізації існуючих.

6) Управління

а) Адміністративне керівництво спільнотою здійснюється через систему лідерів (лідер спільноти, лідери вечерників, модератори, аніматори, відповідальні за служіння,…) та рад.

б) Ради структурних підрозділів формують лідери цих структурних підрозділів.

в) Остаточна адміністративна влада в спільноті належить лідерові спільноти. Йому також належить виключне право офіційного представлення спільноти у зовнішніх відносинах, фінансові рішення, право вето, а також делегування цих прав.

г) Рада спільноти є дорадчим органом. Вона покликана допомагати лідерові у здійснені свого служіння, а також активно виявляти свою думку стосовно всіх питань життя і діяльності спільноти.

д) Лідери структурних підрозділів мають виключну владу в управлінні довірених їм сфер життя спільноти у визначених межах компетентності.

е) Ради структурних підрозділів є дорадчими органами.

д) Духівник спільноти в межах спільноти чи духівники вечерників в межах вечерників мають право вето на ті рішення, котрі стосуються духовних питань (зокрема питання життя Святими Тайнами у спільноті) за умови, що вони суперечать навчанню Церкви.

е) Лідери структурних підрозділів не повинні без вагомої причини вмішуватися у рішення тих осіб, над служінням яких вони мають владу, і залишати їм максимальну свободу в діях, слідкуючи лише, щоб вони не приносили шкоди окремим особам зокрема чи спільноті загалом.

є) Функціонування структурних підрозділів, розподіл обов’язків, прав, сфери діяльності кожного служителя прописані у відповідних положеннях про структурні підрозділи та інструкціях служителя. За наявність цих документів несуть відповідальність лідери структурних підрозділів.

ж) Створення всіх структурних підрозділів, затвердження положень їх діяльності, призначення керівників, затвердження інструкцій служителів здійснює лідер спільноти.

7) Формація

а) Всі служителі, котрі займаються пастерським служінням повинні проходити формацію у формаційній школі спільноти та Школі Марії.

б) Всі особи, котрі мають пастерські служіння мають пройти відповідні до своїх служінь семінари і отримати допуск до служіння від уповноваженої на це особи в спільноті.

в) Кожен структурний підрозділ спільноти має проводити хоча раз на рік реколекції-відпочинок протягом 1-2 днів.

г) Спільнота заохочує і пропонує читати християнську літературу, зокрема енцикліки Пап, життя святих, ККЦ та інші документи Церкви.

д) Спільнота заохочує до того, щоб один раз на місяць в малих групах вивчалися життя святих, енцикліки Пап та інші католицькі матеріали

е) Кожен керівник структурного підрозділу спільноти повинен займатися особистою практичною формацією одного або декількох своїх заступників з метою, щоб в результаті вони змогли виконувати ті ж самі функції, що й він.

8) Фінансове життя

а) Спільнота заохочує до десятини, пояснюючи, що це біблійний принцип, хоча і не є обов’язком під страхом тяжкого гріха з точки зору Католицької Церкви.

б) За фінансову діяльність в межах структурного підрозділу має відповідати окрема особа, яка не є лідером цього структурного підрозділу.

в) Один раз на місяць спільнота проводить збір пожертвувань у межах вечерників на власні потреби. В залежності від обставин збір пожертвувань може проводитися і частіше (зокрема на потреби людей, які звертаються по допомогу). Рішення про додатковий збір пожертвувань у вечерниках приймає лідер спільноти за поданням лідерів вечерників.

г) Лідери структурних підрозділів можуть сформувати свої локальні фонди і розпоряджатися коштами фонду на потреби спільноти. При використанні суми, яка перевищує встановлену (щодо кожного фонду окремо) в спільноті, потрібна згода лідера спільноти. За всі використані кошти подається звіт у письмовій формі.

д) Всі локальні фонди (окрім фондів групок і окремих служінь) мають віддавати 10% коштів у фонд спільноти.

е) Виділення коштів з будь-якого фонду спільноти відбувається при наявності відповідної заяви (котра містить обгрунтування і кошторис) і оформлюється відповідним ордером.

є) Розподіл коштів, які виникають внаслідок діяльності спільнотних проектів, здійснюється за чітко встановленими схемами, розглянутими на раді спільноти і затверджені лідером спільноти. Зміни у ці схеми можуть бути внесені лідером спільноти, зокрема, на деякий час для окремих проектів може бути відмінене відрахування у фонд спільноти.

9) Життя в парафії, єпархії, Церкві, державі

а) Спільнота заохочує до активної позиції в парафії, єпархії і державі, намагаючись реагувати на їх потреби (але не ціною власного покликання). Спільнота всіляко сприяємо розвитку парафії, єпархії, Церкви і держави.

б) Спільнота виявляє послух пароху у питаннях, що стосуються діяльності спільноти на цій парафії.

в) Спільнота шукає шляхи інтеграції і активного служіння в парафії, єпархії, Церкві, державі в напрямку спільнотного покликання.

г) Спільнота у своїй діяльності виявляє послух правлячому Архиєрею Львівської Архиєпархії.

д) Спільнота дослухається до порад відповідального за харизматичний рух від синоду УГКЦ.

е) Спільнота дотримується засад християнського національного патріотизму (це коли любов до Батьківщини випливає з Божого Слова і не суперечить Йому) і не підтримує тих напрямів і форм ставлення до Батьківщини, які суперечать Божому Слову і навчанню Католицької Церкви.

є) Спільнота має наступний пріорітет глобальних цінностей: 1) Бог; 2) Церква; 3) народ і держава.

10) Сімейне життя

а) Спільнота проповідує важливість євангельських принципів побудови сім’ї, зокрема на прикладі Святої Родини. Йдеться про чоловіка-лідера, який любить дружину і дружину—помічницю, котра кориться чоловікові.

б) Спільнота наголошує на важливості 3 вівтарів у подружжі: стіл (взаємні розмови), каплиця (спільна молитва), ліжко (статеве життя), а також спільного проведення часу (зокрема організації щомісячних побачень у форматі чоловік+дружина+романтичне середовище або чоловік+дружина+діти+цікаве і затишне середовище).

в) Спільнота проповідує важливість відповідального батьківства, дітонародження і належного християнського виховання, стверджуючи, що сім’я—це домашня церква.

г) Одне з важливих завдань спільноти полягає в тому, щоб депаталогізувати сім’ю, зміцнити її і усунути наслідки дисфункціональності сімей і співзалежності в них.

11) Розподіл часу

а) Спільнота закликає до наступної схеми розподілу часу протягом тижня чи місяця (порядок рядків визначає також приорітет):

для Бога—10 %

для себе—10 %

для сім’ї—20 % (10%―побутові справи+10%―якісний час для побудови сімейних стосунків; якщо особа неодружена, то 10%―стосунки з дівчиною чи з друзями, якщо немає дівчини)

для сну—30-35%

для роботи—25-30 %

б) Час для Бога спільнота закликає використовувати згідно наступного принципу:

1/3—особисті відносини з Богом (Літургія, особиста молитва, Біблія)

1/3-1/2—особиста формація (загальні зустрічі в спільноті, мала групка, ФШ, ШХЖіЄ)

1/6-1/3—служіння

12) Організація порядку

а) Спільнота заохочує і наполягає на дотриманні встановлених принципів спільноти у всіх сферах її діяльності. За це несуть відповідальність керівники структурних підрозділів і їх ради.

б) Керівники структурних підрозділів мають сформувати Положення про діяльність своїх структурних підрозділів, відповідні інструкції для служителів та всіх учасників служіння, представити їх на відповідних радах і затвердити у лідера спільноти.

в) Всі керівники структурних підрозділів мають відповідати поставленим у спільноті вимогам. Ті, які не відповідають цим вимогам, можуть бути лише виконуючими обов’язків керівника відповідного структурного підрозділу. Таке рішення приймає лідер спільноти.

г) Кожен структурний підрозділ зобов’язаний кожних пів року подавати фінансовий, діяльнісний і пасторальний звіт, а також план-розклад діяльності і кошторис (якщо є потреба у виділенні коштів).

д) Кожен структурний підрозділ спільноти повинен брати участь у загальноспільнотних заходах (зокрема у спільнотних реколекціях, чуваннях з нагоди прийняття у члени спільноти, святкуванні Старого Нового року, Ярмарку служінь та інших встановлених у спільноті заходах). Кожен структурний підрозділ вечерника має брати участь у відповідних загальних заходах вечерника і т.д.

е) Секретар спільноти на основі всіх планів-розкладів формує загальноспільнотний план-розклад.

є) Кожна рада, яка діє в межах спільноти повинна проводити свої зустрічі не рідше як один раз на два місяці, рада спільноти—два рази на рік, духовна колегія—три рази на рік.

ж) Кожен структурний підрозділ повинен провести протягом року внутрішні реколекції-усамітнення-відпочинок (окрім загальноспільнотних), а кожна мала групка два місійно-харитативні заходи (наприклад виїзд на парафію з євангелізацією чи відвідування лікарні).

з) До участі у вечернику для служителів зобов’язані всі керівники структурних підрозділів і їх заступники, а також служителі, які мають пастерське служіння: група прославлення, група пророчо-заступницької молитви та інші служитеі, визначені лідером спільноти .

и) У вечернику для служителів можуть брати участь також ті члени спільноти, які успішно завершили 3 роки Формаційної Школи і виконують якесь служіння у спільноті.

і) Всі формаційні курси мають видавати відповідні посвідчення для осіб, які їх успішно закінчили.

ї) Всі структурні підрозділи мають мати посвідчення про реєстрацію, а їх керівники посвідчення про те, що вони відповідають за цей структурний підрозділ. За формування цих документів відповідає секретар спільноти.

й) Всі лідери вечерників і модератори мають обов’язок хоча б раз на місяць проводити індивідуальні бесіди з людьми.