•  
  •  
  • Home
  • /Координаційний Центр

Координаційний Центр

Координаційний центр спільноти “Благословення” (КЦСБ)—це утворення спільноти, мета діяльності якого полягає у забезпеченні ефективної організації діяльності спільноти, обміну інформації між різними її структурними елементами та координації їх роботи, забезпеченні належного рівня служіння і пасторальної опіки у спільноті, створенні та реалізації проектів, а також моніторингу їх виконання. КЦСБ підзвітні всі структурні елементи спільноти. КЦСБ у своїй діяльності підпорядковується лідеру спільноти. КЦСБ складається з голови, секретаря та місійної групи. Місійна група—це команда людей, завданням якої є реалізація завдань КЦСБ.

КЦСБ може мати покровителя, девіз, емблему, гімн,… (всі ці елементи розробляються самим КЦСБ, розглядаються на раді спільноти і затверджуються лідером спільноти).

КЦСБ очолює голова, який призначається лідером спільноти (на основі заяви-прохання). КЦСБ функціонує на основі відповідного Положення, а кожен служитель цього руху діє на підставі відповідної інструкції для служителів. Ці документи розробляються головою КЦСБ, розглядаються на раді спільноти та затверджуються лідером спільноти. В результаті КЦСБ отримує посвідчення про реєстрацію в спільноті.

Кожного місяця КЦСБ подає діяльнісний і фінансовий звіт, а також формує план-розклад діяльності і кошторис, регулярно заповнює сегмент сайту спільноти, який виділений КЦСБ. За належне виконання цих завдань відповідальність несе голова. Він може делегувати повноваження у цій сфері.

КЦСБ діє відповідно до розробленого плану діяльності. Відповідальним за розробку цього плану голова КЦСБ. План діяльності має бути затверджений лідером спільноти.

Фінансове благословення служителів КЦСБ ведеться за 1 схемою фінансування Проектів і детальніше описано в Положенні про КЦСБ. Джерело фінансування—пожертвування спільноти і пожертвування, які виникають в результаті місійної діяльності.