•  
 •  
 • Home
 • /Діяльно-місійна структура

Діяльно-місійна структура

          Діяльно-місійна структура (ДМС) покликана забезпечити належну організацію служіння в спільноті і здійснення її християнської місії у світі. Відповідно до ДМС вся діяльність спільноти  поділяється на відповідні напрями, які називаються підрозділами. Їх координацією займається Координаційний Центр Спільноти “Благословення” (КЦСБ). Місцем зустрічі і презентації роботи всіх структурних елементів ДМС є щорічний ярмарок служінь.

     Підрозділ об’єднує подібні за своїм характером види діяльності у спільноті (служіння), а також може володіти необхідними засобами для формації служителів такого виду служінь (Центр Формації Підрозділу—ЦФП), активного поширення євангельських ідей у суспільстві (Рух Нової Культри—РНК) і створення умов для професійної діяльності  служителів (Проект).  Відповідальним за діяльність і розвиток підрозділу є модератор, котрий виконує координаційну і моніторингову функцію.  Дорадчим органом підрозділу є рада підрозділу, в яку входять всі відповідальні за служіння цього підрозділу, голова ЦФП, відповідальний за РНК, керівники Проектів.  На цей момент у спільноті є 14 підрозділів:
 1. Євангелізації дорослих
 2. Молодіжної євангелізації
 3. Музичного служіння
 4. Молитовного служіння
 5. Пасивної євангелізації
 6. Дозвілля і спорту
 7. Пастерського служіння
 8. Сімейного служіння
 9. Харитативного служіння
 10. Біблійної формації
 11. Інформаційного розвитку
 12. Фінансів і порядку
 13. Комунікації і координації
 14. Розвитку служінь і формації
 
Рух Нової Культури (РНК)—це  організаційно і структурно сформована діяльність, спрямована на поширення в суспільстві конкретної євангельської ідеї і створення середовища приналежності тих, які сповідують цю ідею ( наприклад, курс “Руах”, гедеонове військо, об’єднання підприємців-християн…). В межах РНК може діяти певна кількість служінь і проектів.         На чолі кожного РНК стоїть відповідальний за РНК. Дорадчим органом РНК є рада РНК, в яку входять всі відповідальні за служіння цього підрозділу та керівники Проектів.
Служіння—це структурно організована група людей, яка здійснює певний вид християнької діяльності як всередині спільноти, так і поза нею.  Служіння може діяти як в межах якось структурного елементу, так і на загальноспільнотному рівні. На чолі кожного служіння (чи того, що є лише в межах вечерника чи загальноспільнотного) стоїть відповідальний за служіння.
                   За сферою діяльності всі служіння поділяються на технічні, творчі, харитативні, євангелізаційні і пастерські.
      Пастерські служіння безпосередньо пов’язані з роботою з людьми, їх духовним формуванням і веденням. До них належать: керівництво будь-яким структурним елементом спільноти, заступницькі молитви за людей, ведення конференцій і молитв прославлення (на регулярній основі), всі види пророчого служіння.
            Проект—ідейно сформований і структурно організований вид діяльності,   спрямований на поширення і розвиток Нової Культури, який  вимагає значних затрат часу і ресурсів на його реалізацію, а тому передбачає  отримання прибутку або наявність окремого джерела пожертвувань з метою розширення своєї діяльності, здійснення благодійної місії, а також фінансового благословення тих, котрі служать в Проекті. В межах Проекту може діяти певна кількість служінь.  Відповідальним за діяльність і розвиток Проекту є керівник Проекту. Дорадчим органом Проекту є рада Проекту, в яку входять всі його працівники і відповідальні за служіння. Всі керівники Проектів  входять у фінансову раду, а також у раду того структурного елементу, до якого належать (участь у роботі цієї ради беруть лише за вимогою лідера цього структурного елемента).
 
                   Формаційний Центр Підрозділу (ФЦП) займається підготовкою служителів для того виду діяльності, яким займається конкретний Підрозділ. Він також відповідає і за ту частину загальної формації, яка стосується напряму його служіння.  Формаційний Центр кожного Підрозділу може мати свою структуру і методи формації, які залежать від особливостей служіння. Рекомендованим є, щоб принаймні один раз на рік кожен ФЦП провів  реколекції із запрошенням реколектанта, що має досвід у відповідній сфері служіння.  ФЦП може діяти за принципами Проекту. Відповідальним за роботу ФЦП є безпосередньо модератор.
         Координаційний Центр—це  утворення спільноти,  мета діяльності якого полягає  у забезпеченні ефективної організації діяльності спільноти, обміну інформації між різними її структурними елементами та координації їх роботи, забезпеченні належного рівня формації, служіння і пасторальної опіки у спільноті, створенні та реалізації проектів, а також моніторингу їх  виконання. КЦСБ підзвітні всі структурні елементи спільноти. КЦСБ у своїй діяльності підпорядковується лідеру спільноти. КЦСБ складається з голови, секретаря та місійної групи. Місійна група—це команда людей, завданням якої є реалізація завдань КЦСБ.